>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CHILIA VECHE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
Biroul financiar-contabil
pc(0,1)
 
Compartimentul serviciul voluntar situatii de urgenta
ce(0,1)
 
           
      
             
           
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și mediu
pe(0,1)
 
Compartimentul contabilitate-cheltuieli control intern managerial
pe(1,0)
             
           
      
             
           
Compartimentul registrul agricol, fond funciar si cadastru
pe(0,2)
 
Compartimentul venituri - taxe și impozite
pe(1,0)
             
           
      
             
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul executări silite si biblioteca
ce(1,0)
             
           
      
             
           
Compartimentul stare civilă și resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul casierie
pe(1,0)
             
           
      
             
           
Compartimentul registratura, relații cu publicul și arhiva si monitor oficial local
pe(1,0)
 
Compartimentul investitii, programe de dezvoltare
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(0,5)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică
ce(2,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-04-15): Anexa 2 la HCL 19/2021

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 1)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 8, vacante 3)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 3, vacante 6)
 
TOTAL  posturi:  24 (ocupate 14, vacante 10)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 1 la HCL 19/2021
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU    
2 viceprimar                     NAUMENCU PETRE    
Secretar general
3       secretar general   S         CIOCOI GABRIELA  
Birou financiar-contabil
4       șef birou I superior S vacant    
Compartiment contabilitate-cheltuieli control intern managerial
5       consilier I superior S GHEBA ANGELICA 5  
Compartiment venituri - taxe și impozite
6       consilier I superior S BACCELA LUCICA 5  
Compartiment executări silite si biblioteca
7       consilier 1a S PERIJOC AURORA  
Compartiment casierie
8       consilier I superior S BRAILOVSCHI LUCICA 5  
Compartiment investitii, programe de dezvoltare
9       referent III asistent M DRĂGAN IONELA 1  
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
10       referent 1a G vacant    
11       referent 1a G vacant    
12       referent 1a G vacant    
13       referent 1a G vacant    
14       referent 1a G vacant    
Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică
15       referent agent turism M AXENTIEV LAURA-ELENA  
16       inspector specialitate 1a M LAVRO LUCICA 4  
Compartiment serviciul voluntar situatii de urgenta
17       inspector specialitate 1a M vacant    
Compartiment achiziții publice
18       consilier achiziții publice I superior S VELEA LUCREȚIA 4  
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și mediu
19       referent III debutant M vacant    
Compartiment registrul agricol, fond funciar si cadastru
20       referent III debutant M vacant    
21       referent III debutant M vacant    
Compartiment asistență socială
22       consilier I superior S TERENTE MARIA 5  
Compartiment stare civilă și resurse umane
23       consilier I superior S BĂLUȚĂ ANTONICA 5  
Compartiment registratura, relații cu publicul și arhiva si monitor oficial local
24       consilier I principal S TUDOR ȘTEFANA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 13
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 11
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 12
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 24
CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU
primar

      LS