>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA CHILIA VECHE
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registrul agricol
pe(1,0)
 
Biroul financiar-contabil
pc(0,1)
 
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și mediu
pe(0,1)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul fond funciar, cadastru, domeniul public și privat
pe(0,1)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
Compartimentul biblioteca, monitor oficial local, control intern managerial
ce(1,0)
 
           
      
     
 
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0)
 
Compartimentul contabilitate-cheltuieli
pe(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(1,0)
 
           
      
             
           
Compartimentul stare civilă și resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul venituri - taxe și impozite
pe(1,0)
             
           
      
             
           
Compartimentul registratura, relații cu publicul și arhiva
pe(1,0)
 
Compartimentul executări silite
pe(1,0)
             
                         
             
                       
Compartimentul casierie
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
ce(0,5)
             
                            
             
                       
Compartimentul implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică
ce(2,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-17): Anexa 1 la HCL 54/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 1)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 9, vacante 2)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 4, vacante 5)
 
TOTAL  posturi:  24 (ocupate 16, vacante 8)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 54/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     CIUPITU GEORGETA    
2 viceprimar                     MINEA OCTAVIAN    
Secretar general
3       secretar general   S         CIOCOI GABRIELA  
Birou financiar-contabil
4       șef birou I superior S vacant    
Compartiment achiziții publice
5       consilier achiziții publice I superior S VELEA LUCREȚIA 4  
Compartiment contabilitate-cheltuieli
6       consilier I superior S GHEBA ANGELICA 5  
Compartiment venituri - taxe și impozite
7       consilier I superior S BACCELA LUCICA 5  
Compartiment executări silite
8       referent III asistent M DRĂGAN IONELA 1  
Compartiment casierie
9       consilier I superior S BRAILOVSCHI LUCICA 5  
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
10       consilier 1a S vacant    
11       referent 1a G vacant    
12       referent 1a G vacant    
13       referent 1a G vacant    
14       referent 1a G vacant    
Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică
15       referent agent turism M AXENTIEV LAURA-ELENA  
16       inspector specialitate 1a M LAVRO LUCICA 4  
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și mediu
17       referent III debutant M vacant    
Compartiment biblioteca, monitor oficial local, control intern managerial
18       bibliotecar grad 1 S PERIJOC AURORA 5  
Compartiment administrativ
19       muncitor calificat 1 G CIURARIU COSTEL 5  
Compartiment registrul agricol
20       referent III superior M SUBOTIN MARIA 5  
Compartiment fond funciar, cadastru, domeniul public și privat
21       referent III debutant M vacant    
Compartiment asistență socială
22       consilier I superior S TERENTE MARIA 5  
Compartiment stare civilă și resurse umane
23       consilier I superior S BĂLUȚĂ ANTONICA 5  
Compartiment registratura, relații cu publicul și arhiva
24       consilier I principal S TUDOR ȘTEFANA 5  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 13
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 11
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 9
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 24
CIUPITU GEORGETA
primar

      LS