Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Chilia Veche care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 416 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 0 6219 0 0 1450
5 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5435 0 0 1450
6 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5695 0 0 1450
7 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5695 455 0 1450
8 consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 5302 0 0 1450
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 3800 0 0 1450
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4919 0 0 1450
11 bibliotecar grad 1, gradaţia 5 4808 0 0 1450
12 inspector specialitate 1a, gradaţia 4 4293 0 0 1450
13 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3365 0 0 1450
14 referent agent turism, gradaţia 0 3536 0 0 1450


CIUPITU GEORGETA
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 01-10-2020   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 31-03-2020   utilizator: 1