Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AXENTIEV LAURA-ELENA referent agent turism Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică -
2 BACCELA LUCICA consilier Compartiment venituri - taxe și impozite da
3 BĂLUȚĂ ANTONICA consilier Compartiment stare civilă și resurse umane da
4 BRAILOVSCHI LUCICA consilier Compartiment casierie da
5 CIOCOI GABRIELA secretar general secretar general da
6 CIURARIU COSTEL muncitor calificat 1 Compartiment administrativ -
7 DRĂGAN IONELA referent Compartiment executări silite da
8 GHEBA ANGELICA consilier Compartiment contabilitate-cheltuieli da
9 LAVRO LUCICA inspector specialitate 1a Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică -
10 PERIJOC AURORA bibliotecar Compartiment biblioteca, monitor oficial local, control intern managerial -
11 SUBOTIN MARIA referent Compartiment registrul agricol da
12 TERENTE MARIA consilier Compartiment asistență socială da
13 TUDOR ȘTEFANA consilier Compartiment registratura, relații cu publicul și arhiva da
14 VELEA LUCREȚIA consilier achiziții publice Compartiment achiziții publice da