Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AXENTIEV LAURA-ELENA referent agent turism Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică -
2 BACCELA LUCICA consilier superior Compartiment venituri - taxe și impozite da
3 BĂLUȚĂ ANTONICA consilier superior Compartiment stare civilă și resurse umane da
4 CIOCOI GABRIELA secretar general secretar general da
5 CIORTAN LAURA-MIHAELA referent debutant Compartiment registrul agricol, fond funciar si cadastru da
6 DRĂGAN IONELA referent asistent Compartiment investitii, programe de dezvoltare da
7 GHEBA ANGELICA consilier superior Compartiment contabilitate-cheltuieli control intern managerial da
8 LAVRO LUCICA inspector specialitate 1a Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică -
9 MĂGUREANU MARIA-MĂDĂLINA asistent medical comunitar Compartiment asistenta medicala comunitara -
10 PERIJOC AURORA consilier Compartiment executări silite si biblioteca -
11 TERENTE MARIA consilier superior Compartiment asistență socială da
12 TUDOR ȘTEFANA consilier superior Compartiment registratura, relații cu publicul și arhiva si monitor oficial local da
13 VLAD MĂDĂLINA-SÎNZIANA referent asistent Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și mediu dafunctionari