Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AXENTIEV LAURA-ELENA referent agent turism Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică -
2 BACCELA LUCICA consilier superior Compartiment venituri - taxe și impozite da
3 BĂLUȚĂ ANTONICA consilier superior Compartiment stare civilă și resurse umane da
4 BRAILOVSCHI LUCICA consilier superior Compartiment casierie da
5 CIOCOI GABRIELA secretar general secretar general da
6 CIURARIU COSTEL muncitor calificat 1 Compartiment administrativ -
7 DRĂGAN IONELA referent asistent Compartiment executări silite da
8 GHEBA ANGELICA consilier superior Compartiment contabilitate-cheltuieli da
9 LAVRO LUCICA inspector specialitate 1a Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare centrul de informare turistică -
10 PERIJOC AURORA bibliotecar Compartiment biblioteca, monitor oficial local, control intern managerial -
11 SUBOTIN MARIA referent superior Compartiment registrul agricol da
12 TERENTE MARIA consilier superior Compartiment asistență socială da
13 TUDOR ȘTEFANA consilier principal Compartiment registratura, relații cu publicul și arhiva da
14 VELEA LUCREȚIA consilier achiziții publice superior Compartiment achiziții publice da