• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Chilia Veche

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
69 13-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar delegarea unor atribuții corespunzătoare funcţiei publice de casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, dnei D.I. referent în cadrul Primăriei Comunei Chilia Veche, județul Tulcea - 2020-05-18 - -
68 04-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind încetarea de drept a raportului de serviciu a doamnei S.M. referent superior la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, judetul Tulcea - 2020-05-14 - -
67 30-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a spațiului mansarda clădire primărie, imobil aparținând domeniului public al comunei Chilia Veche - 2020-05-11 - -
66 24-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 30.04.2020 da 2020-05-07 -
65 23-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordarea unor zile libere doamnei D.I. având functia publica de Referent, grad profesional asistent, clasa III, compartiment Executari silite pentru supravegherea copilului - 2020-05-04 - -
64 03-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea echipei de implementare a proiectului ”Valorificarea identității culturale și istoriei comune pentru dezvoltarea turismului în zona de granița a Dunării de Jos” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programul Operational comun Romania-Ucraina 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). - 2020-04-13 - -
63 03-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar organizarea modului de primire prin poșta electronicä a cererilor, declarațiilor documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socialä da 2020-04-08 -
62 03-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetarea contractului individual de munca al asistentului personal pentru persoan cu handicap grav C.F. - 2020-04-08 - -
61 03-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar convocarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea în ședința ordinară din data de 9 Aprilie 2020 da 2020-04-08 -
60 27-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încadrarea dnei C.F cu contract individual de muncă pe perioadă determinata în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav S.M. - 2020-04-08 - -
59 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare venit minim garantat titularului T.D. - 2020-04-08 - -
58 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare venit minim garantat titularului H.T. - 2020-04-08 - -
57 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare venit minim garantat titularului Șt. O. A - 2020-04-08 - -
56 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare indemniza'ie lunar[ persoanei cu handicap grav M.P - 2020-04-08 - -
55 24-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar anulare procedură de desfașurare a concursului de recrutare a funcțiilor publice vacante din data de 24.03.2020 - 2020-03-24 - -
54 11-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 18 martie 2020 da 2020-03-18 -
53 11-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea comisiei de disciplină - 2020-03-18 - -
52 09-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea comisie comunale pentru recensământul agricol 2020 - 2020-03-18 - -
51 03-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare acordare ajutor de încălzire și recuperarea sumelor acordate necuvenit, titularului, M.I. - 2020-03-09 - -
50 03-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare venit minim garantat titularului, M.I. - 2020-03-09 - -
49 24-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Aprobarea Planului de perfecționare profesională pentru funcționari publici și personal contractual pentru anul 2020 - 2020-03-09 - -
48 24-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare ajutor social pentru încălzirea locuinței, titularului P.I. - 2020-02-26 - -
47 24-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordarea venit minim garantat, titularului P.I. - 2020-02-26 - -
46 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Modificarea cuantumului și a numărului de copii beneficiari din dosarul de alocație pentru susținerea familiei, titularului, M.M. - 2020-02-26 - -
45 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă din cadrul POAPD - 2020-02-26 - -
44 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare ajutor social pentru încălzirea locuinței, titularului M.G. - 2020-02-26 - -
43 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare alocație pentru susținerea familiei, titularului Z.A - 2020-02-26 - -
42 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare venit minim garantat titularului M.G. - 2020-02-26 - -
41 19-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Convocare Consiliu Local în ședința extraordinară din data de 25.02.2020 da 2020-02-26 -
40 19-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2020 - 2020-02-26 - -
39 17-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea comisie de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare din data de 24.03.2020 - 2020-02-26 - -
38 13-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea grupului de lucru în vederea sprijinirii persoanei autorizate pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform Contractului de finanțare nr.7385/13244/20.12.2019 - 2020-02-26 - -
37 06-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Soluționarea contestației înregistrată sub nr.564 din 04.02.2020, formulată de S.C. Agrodelta Siresa S.A. împotriva actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere emise de Comuna Chilia Veche - 2020-02-26 - -
36 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea unei Comisii în vederea inventarierii bunurilor aferente Serviciului de alimentare cu apă al comunei Chilia Veche, care urmează să fie predate către operatorul județean S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - 2020-02-26 - -
35 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare ajutor de încălzire al locuinței, titularului Ș.M - 2020-02-26 - -
34 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare venit minim garantat, titularului Ș.M - 2020-02-26 - -
33 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare alocație pentru susținerea familiei titularului C.I. - 2020-02-26 - -
32 29-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Trecere în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă -gradația 5- T.Ș., consilier principal - 2020-02-05 - -
31 29-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Trecere în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă -gradația 5- T. M, consilier superior - 2020-02-05 - -
30 22-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea Comisiei de monitorizare a SCIM - 2020-02-05 - -
29 22-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 30.01.2020 da 2020-02-05 -
28 21-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru postul vacant de asistent medical comunitar - 2020-02-05 - -
27 15-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea Comisiei de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul comunei Chilia Veche, județul Tulcea - 2020-02-05 - -
26 15-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acoperirrea definitivă a deficitului Secțiunii de funcționare al Bugetului Local Chilia Veche înregistrat la sfârșitul anului 2019 - 2020-02-05 - -
25 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din comisia de preluare a dotărilor specifice și mobilierului aferente Obiectivului de investiție ,,Reabilitare, Modernizare și Dotare Așezământ Cultural din localitatea Chilia Veche, județul Tulcea realizat prin Compania Națională de Investiții CNI-SA - 2020-02-05 - -
24 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea unor formulare financiar-contabile pe anul 2020 - 2020-02-05 - -
23 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , personal contractual bibliotecar - 2020-01-16 - -
22 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
21 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
20 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
19 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
18 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
17 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
16 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
15 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PI - 2020-01-16 - -
14 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav MP - 2020-01-16 - -
13 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav BI - 2020-01-16 - -
12 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav A.GHE - 2020-01-16 - -
11 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PP - 2020-01-16 - -
10 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PV - 2020-01-16 - -
9 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PS - 2020-01-16 - -
8 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav TP - 2020-01-16 - -
7 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PN - 2020-01-16 - -
6 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav DM - 2020-01-16 - -
5 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituire Comisie de recepție pentru lucrările achiziționate direct în anul 2020 - 2020-01-16 - -
4 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituire Comisie de recepție pentru serviciile achiziționate direct în anul 2020 - 2020-01-16 - -
3 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituire Comisie de recepție pentru produsele achiziționate direct în anul 2020 - 2020-01-16 - -
2 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare ajutor de încălzire titularului SM - 2020-01-16 - -
1 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar suspendarea venitului minim garantat titularului SM - 2020-01-16 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină