• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Chilia Veche

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
110 16-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar înlocuirea personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, organizate la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Chilia Veche, Județul Tulcea, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, desemnat prin Dispoziția primarului nr. 96 din 20.08.2020 - 2020-09-24 - -
109 16-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare stimulent educational sub forma de tichet social pentru gradinita P.G. - 2020-09-24 - -
108 16-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare stimulent educational sub forma de tichet social pentru gradinita S.R - 2020-09-24 - -
107 16-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare stimulent educational sub forma de tichet social pentru gradinita C.C - 2020-09-24 - -
106 16-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare stimulent educational sub forma de tichet social pentru gradinita A.C. - 2020-09-24 - -
105 16-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modificarea numelui reprezentantului legal, al cuantumului si al numarului de membri in dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei C.E. - 2020-09-24 - -
104 07-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Chilia Veche, județul Tulcea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chilia Veche pentru anul școlar 2020 - 2021 - 2020-09-14 - -
103 01-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modalitati de identificare si verificare a destinatarilor in cadrul schemei nationale de sprijin pentru elevii cei mai favorizati - 2020-09-07 - -
102 01-09-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modificarea Dispoziției primarului nr.93 din 10.08.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chilia Veche, în suprafaţă de 491 mp, situat în intravilanul comunei Chilia Veche, număr cadastral 30721 - 2020-09-07 - -
101 27-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar virarea de credite între capitolele clasificației bugetare a bugetului local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea pe anul 2020 - 2020-09-02 - -
100 27-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei, Z.A. - 2020-09-02 - -
99 24-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încadrarea cu contract individual de muncă pe perioada determinata al dnei B.A. asistent personal pentru copilul cu handicap grav - 2020-09-02 - -
98 24-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetarea contractului individual de muncă al dnei B.A.angajată în funcția de asistent personal pentru copilul cu handicap grav - 2020-09-02 - -
97 24-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 da 2020-09-02 -
96 20-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar desemnarea personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Chilia Veche, Județul Tulcea, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 - 2020-08-31 - -
95 20-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Modificarea nr.de membri și al cuntumului venitului minimgarantat și al alocației pentru susținerea familiei, P.G. - 2020-08-31 - -
94 20-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare venit minim garantat, M.GHE. - 2020-08-31 - -
93 10-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind vânzarea prin licitație publică a a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chilia Veche, în suprafaţă de 491 mp, situat în intravilanul comunei Chilia Veche, număr cadastral 30721 - 2020-08-14 - -
92 07-08-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea aparatului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie nr.15 Comuna Chilia Veche, județul Tulcea - 2020-08-14 - -
91 31-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor alimentare și produselor de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate pentru persoanele dependente din Comuna Chilia Veche - 2020-08-14 - -
90 31-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Modificarea cuantumului și a numărului de copii beneficiari din dosarul de alocație pentru susținerea familiei, I.E - 2020-08-14 - -
89 31-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încadrarea cu CIM a dnei T.L. în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav N.L. - 2020-08-14 - -
88 23-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar convocarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea în ședința ordinară din data de 31 Iulie 2020 da 2020-08-04 -
87 17-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare acordare alocație pentru susținerea familiei, titularului M.M - 2020-07-21 - -
86 17-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare indemnizatie lunara dlui A.Ghe. persoana cu handicap grav - 2020-07-21 - -
85 13-07-2020 CIUPITU GEORGETA, primar delegarea unor atribuții corespunzătoare funcţiei publice de casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, dnei D.I. referent în cadrul Primăriei Comunei Chilia Veche, județul Tulcea - 2020-07-21 - -
84 30-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar suspendarea venitului minim garantat titularului P.I - 2020-07-13 - -
83 30-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei și recuperare sume încasate necuvenit, titularului V.E. - 2020-07-13 - -
82 23-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Trecere în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă -gradația 1- A.L., referent IA - 2020-07-06 - -
81 23-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Trecere în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă -gradația 4- L.L., inspector IA - 2020-07-06 - -
80 23-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar trecerea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a dnei D.I referent clasa III - 2020-07-06 - -
79 23-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru procedura de achiziţie publică prin Procedură simplificată pentru atribuirea contractului de Execuția lucrărilor de modernizare în cadrul proiectului „MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II“ în localitatea Chilia Veche cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR - 2020-07-06 - -
78 23-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea în ședința ordinară din data de 29 Iunie 2020 da 2020-06-24 -
77 09-06-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din comuna Chilia Veche, județul Tulcea în anul 2021 - 2020-06-24 - -
76 29-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare venit minim garantat, titularului Z.I. - 2020-06-09 - -
75 29-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei, titularului T.D. - 2020-06-09 - -
74 27-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției de casier din aparatul de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche,dnei D.I.- referent asistent,compartiment Executari silite în cadrul Primăriei comunei Chilia Veche , județul Tulcea. - 2020-06-09 - -
73 18-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei și recuperare sume încasate necuvenit, titularului Z.A. - 2020-05-19 - -
72 18-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare acordare alocație pentru susținerea familiei și recuperarea sumelor încasate necuvenit, titularului P.I. - 2020-05-19 - -
71 18-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei, titularului D.R. - 2020-05-19 - -
70 18-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare venit minim garantat, titularului B.I. - 2020-05-19 - -
69 13-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar delegarea unor atribuții corespunzătoare funcţiei publice de casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, dnei D.I. referent în cadrul Primăriei Comunei Chilia Veche, județul Tulcea - 2020-05-18 - -
68 04-05-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind încetarea de drept a raportului de serviciu a doamnei S.M. referent superior la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chilia Veche, judetul Tulcea - 2020-05-14 - -
67 30-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea comisiei de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a spațiului mansarda clădire primărie, imobil aparținând domeniului public al comunei Chilia Veche - 2020-05-11 - -
66 24-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 30.04.2020 da 2020-05-07 -
65 23-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordarea unor zile libere doamnei D.I. având functia publica de Referent, grad profesional asistent, clasa III, compartiment Executari silite pentru supravegherea copilului - 2020-05-04 - -
64 03-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea echipei de implementare a proiectului ”Valorificarea identității culturale și istoriei comune pentru dezvoltarea turismului în zona de granița a Dunării de Jos” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programul Operational comun Romania-Ucraina 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). - 2020-04-13 - -
63 03-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar organizarea modului de primire prin poșta electronicä a cererilor, declarațiilor documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socialä da 2020-04-08 -
62 03-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetarea contractului individual de munca al asistentului personal pentru persoan cu handicap grav C.F. - 2020-04-08 - -
61 03-04-2020 CIUPITU GEORGETA, primar convocarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, județul Tulcea în ședința ordinară din data de 9 Aprilie 2020 da 2020-04-08 -
60 27-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încadrarea dnei C.F cu contract individual de muncă pe perioadă determinata în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap grav S.M. - 2020-04-08 - -
59 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare venit minim garantat titularului T.D. - 2020-04-08 - -
58 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare venit minim garantat titularului H.T. - 2020-04-08 - -
57 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar încetare venit minim garantat titularului Șt. O. A - 2020-04-08 - -
56 26-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar acordare indemniza'ie lunar[ persoanei cu handicap grav M.P - 2020-04-08 - -
55 24-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar anulare procedură de desfașurare a concursului de recrutare a funcțiilor publice vacante din data de 24.03.2020 - 2020-03-24 - -
54 11-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 18 martie 2020 da 2020-03-18 -
53 11-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea comisiei de disciplină - 2020-03-18 - -
52 09-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea comisie comunale pentru recensământul agricol 2020 - 2020-03-18 - -
51 03-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare acordare ajutor de încălzire și recuperarea sumelor acordate necuvenit, titularului, M.I. - 2020-03-09 - -
50 03-03-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare venit minim garantat titularului, M.I. - 2020-03-09 - -
49 24-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Aprobarea Planului de perfecționare profesională pentru funcționari publici și personal contractual pentru anul 2020 - 2020-03-09 - -
48 24-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare ajutor social pentru încălzirea locuinței, titularului P.I. - 2020-02-26 - -
47 24-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordarea venit minim garantat, titularului P.I. - 2020-02-26 - -
46 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Modificarea cuantumului și a numărului de copii beneficiari din dosarul de alocație pentru susținerea familiei, titularului, M.M. - 2020-02-26 - -
45 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă din cadrul POAPD - 2020-02-26 - -
44 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare ajutor social pentru încălzirea locuinței, titularului M.G. - 2020-02-26 - -
43 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare alocație pentru susținerea familiei, titularului Z.A - 2020-02-26 - -
42 20-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare venit minim garantat titularului M.G. - 2020-02-26 - -
41 19-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Convocare Consiliu Local în ședința extraordinară din data de 25.02.2020 da 2020-02-26 -
40 19-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2020 - 2020-02-26 - -
39 17-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea comisie de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare din data de 24.03.2020 - 2020-02-26 - -
38 13-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea grupului de lucru în vederea sprijinirii persoanei autorizate pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform Contractului de finanțare nr.7385/13244/20.12.2019 - 2020-02-26 - -
37 06-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Soluționarea contestației înregistrată sub nr.564 din 04.02.2020, formulată de S.C. Agrodelta Siresa S.A. împotriva actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere emise de Comuna Chilia Veche - 2020-02-26 - -
36 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea unei Comisii în vederea inventarierii bunurilor aferente Serviciului de alimentare cu apă al comunei Chilia Veche, care urmează să fie predate către operatorul județean S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - 2020-02-26 - -
35 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare ajutor de încălzire al locuinței, titularului Ș.M - 2020-02-26 - -
34 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordare venit minim garantat, titularului Ș.M - 2020-02-26 - -
33 03-02-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare alocație pentru susținerea familiei titularului C.I. - 2020-02-26 - -
32 29-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Trecere în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă -gradația 5- T.Ș., consilier principal - 2020-02-05 - -
31 29-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Trecere în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă -gradația 5- T. M, consilier superior - 2020-02-05 - -
30 22-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituirea Comisiei de monitorizare a SCIM - 2020-02-05 - -
29 22-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 30.01.2020 da 2020-02-05 -
28 21-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea Comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru postul vacant de asistent medical comunitar - 2020-02-05 - -
27 15-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar constituirea Comisiei de reevaluare a unor active fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul comunei Chilia Veche, județul Tulcea - 2020-02-05 - -
26 15-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acoperirrea definitivă a deficitului Secțiunii de funcționare al Bugetului Local Chilia Veche înregistrat la sfârșitul anului 2019 - 2020-02-05 - -
25 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din comisia de preluare a dotărilor specifice și mobilierului aferente Obiectivului de investiție ,,Reabilitare, Modernizare și Dotare Așezământ Cultural din localitatea Chilia Veche, județul Tulcea realizat prin Compania Națională de Investiții CNI-SA - 2020-02-05 - -
24 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea unor formulare financiar-contabile pe anul 2020 - 2020-02-05 - -
23 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , personal contractual bibliotecar - 2020-01-16 - -
22 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
21 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
20 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
19 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
18 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
17 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
16 14-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Stabilirea salariului lunar , asistent personal pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-16 - -
15 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PI - 2020-01-16 - -
14 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav MP - 2020-01-16 - -
13 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav BI - 2020-01-16 - -
12 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav A.GHE - 2020-01-16 - -
11 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PP - 2020-01-16 - -
10 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PV - 2020-01-16 - -
9 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PS - 2020-01-16 - -
8 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav TP - 2020-01-16 - -
7 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav PN - 2020-01-16 - -
6 10-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav DM - 2020-01-16 - -
5 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituire Comisie de recepție pentru lucrările achiziționate direct în anul 2020 - 2020-01-16 - -
4 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituire Comisie de recepție pentru serviciile achiziționate direct în anul 2020 - 2020-01-16 - -
3 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Constituire Comisie de recepție pentru produsele achiziționate direct în anul 2020 - 2020-01-16 - -
2 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar Încetare ajutor de încălzire titularului SM - 2020-01-16 - -
1 06-01-2020 CIUPITU GEORGETA, primar suspendarea venitului minim garantat titularului SM - 2020-01-16 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină