×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 
  • Primăria Comunei Chilia Veche

    Chilia Veche

    Locul de unde începe Europa!

Primăria comunei Chilia Veche

Cuvântul primarului

CIAUȘ TIMUR-ALEXANDRU   Chilia Veche necesită un proiect de dezvoltare durabilă, având în vedere situația actuală. Multe dintre demersurile din trecut au dus la degradarea comunei, fie prin lipsa experienței ori a lipsei de motivare, fie prin proiecte implementate în mod eronat. Prin această strategie se propun inițiative de dezvoltare a turismului, a infrastructurii și de conservare a patrimoniului. Prezenta lucrare are ca scop sublinierea potențialului de absorbție a fondurilor europene. Comuna a fost observată îndeaproape pentru a putea înțelege nevoile si opțiunile cetățenilor.
   Rezultatele obținute în urma participării la scrierea acestei strategii ne-au oferit nouă, administrației publice, o altă viziune asupra necesităților comunei și aspura modului de abordare a viitoarelor proiecte. Prin intermediul strategiei s-a putut realiza o simulare a progresului ce ne așteaptă în următorii ani și ne-a redat o analiză a tuturor resurselor și oportunităților pe care comuna Chilia Veche le are, dar nu le valorifică. Astfel, dorim să promovăm o cultură a binelui, o cultură a educației, cu un înalt nivel de diversitate în ceea ce privește oportunitatea pe piața muncii și cu o economie dinamică și competitivă.
   Astfel, putem spune cu încredere că elaborarea unei strategii reprezintă unul dintre cei mai importanți pași ai procesului de dezvoltare locală, un proces pe termen mediu care însă își concentrează atenția pe viitorul îndelungat al comunei.