Primar, CIUPITU GEORGETA

CIUPITU GEORGETA, Primar

CIUPITU GEORGETA
Primarul comunei Chilia Veche

Profesia de bază: administrație publică; Nivelul studiilor: Studii superioare
Formaţiunea politică: PSD

Primar la al 4-lea mandat (vârsta: 57 de ani)


Anunţuri publicate recent
Anunţ - invitaţie de participare - achiziție directă - atribuire contract de achiziție publică pentru Servicii de supraveghere tehnică pe perioada execuției lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați, pentru implementarea proiectului „Modernizare străzi în comuna Chilia Veche“

Achiziția se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale HG nr. 395/2016 pentrua probarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Valoarea estimată a achiziției : 50.000,00 lei fără TVA; Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.10.2020


Chilia Veche - invitatie - Caiet sarcini - Formulare-dirigentie-strazi.pdf  (741,37 KB) : 01-10-2020   utilizator: 1  
ANUNŢ IMPORTANT - în atenţia fermierilor -

APIA anunţă lansarea în perioada 25 sept. - 23 oct. 2020 sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura 21 - Sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19


In atentia fermierilor Masura 21.pdf  (89,65 KB) : 28-09-2020   utilizator: 1  
Anunţ - distribuirea de măşti de protecţie conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2020 - familiilor şi persoanelor defavorizate

Primăria comunei Chilia Veche, anunţă distribuirea de măşti de protecţie conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2020, privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetara aflat la dispoziţia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020.


ANUNT - distribuire masti de protectie impotriva coronavirus.pdf  (67,40 KB) : 16-09-2020   utilizator: 1  
ANUNT DE LICITAȚIE pentru vânzarea terenului în suprafață de 491 mp din domeniul privat al comunei Chilia Veche

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Chilia Veche cu sediul în strada Dunării nr.65, codul fiscal 4508738, telefon/fax 0240547301/0240547384, e-mail primaria_chilia_veche@yahoo.com. Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.09.2020, ora 16.00.


anunt_licitatie.pdf  (67,42 KB) : 10-08-2020   utilizator: 1  
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Sector cadastral: 6


Anunt prealabil afisare publica Chilia.pdf  (99,83 KB) : 09-07-2020   utilizator: 1  
Anunţ de participare la licitaţie publică pentru închirierea spațiului situat în mansarda primăriei comunei Chilia Veche din domeniul public al comunei Chilia Veche

Data limită de depunere a ofertelor: 04.06.2020, ora 12.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Chilia Veche, str. Dunării nr. 65


Anunt inchiriere mansarda.pdf  (99,31 KB) : 14-05-2020   utilizator: 1