×
Proiecte pe fonduri structurale
Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Implementare Platformă Integrată pentru Servicii Electronice și Achiziție Echipamente
 
>>> Rezultatele proiectului
 

Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate din cadrul consiliului local Chilia Veche, judeţul Tulcea

... pagina este în lucru